Religie & onderwijs

Kapel

1200 - De eerste kerk

De Lier is lang een grafelijk domein gebleven als onderdeel van het veel oudere domein Maasland.
Adellijke families hadden toen de macht en de middelen om de ontginningswerkzaamheden uit te voeren. Zij werden hiermee ook eigenaar van grote stukken land.
De familie Uyterliere had al vanaf de 12e eeuw een belangrijk aandeel in de ontginning van dit gebied en wist zich hier ondanks de twaalfde eeuwse overstromingen te handhaven.

De familie Uyterliere werd ‘heer van De Lier’ genoemd en zij liet vele kilometers slootjes en greppels graven om het overtollige regenwater af te kunnen voeren. Zo ontstond er een lappendeken aan beteelbare percelen, dijken en nieuwe paden en wegen.
De heer van De Lier besloot daarop om in het noordoostelijke deel van zijn gebied te gaan wonen.

Vanaf de Noordlierweg werd, schuin tegenover het huidige weggetje naar de Zeven Gaten, een smal pad aangelegd waarover paard en wagen konden rijden.
Aan het einde van dat pad bouwden zij een Mottekasteel. Dit was niet meer dan een verstevigde toren die, met twee of meer verdiepingen, grotendeels uit hout was opgetrokken.
Rondom was ter verdediging een gracht gegraven en de vrijkomende grond vormde in het midden een opgehoogde terp. Bovenop die terp werd het Mottekasteel opgetrokken. Aan het kasteel werd een kapel toegevoegd waar de familie Uyterliere dagelijks de mis bijwoonde.

De locatie waar de kapel van de familie Uyterliere werd gebouwd, viel onder de invloedssfeer van de parochie Naaldwijk.
De familie moest aantonen dat zij in het onderhoud van de priester kon voorzien en de kosten van de kapel kon betalen.
Als bewijs hiervan schonk de heer van De Lier twee stukken grond aan de kapel, waarvan de jaarlijkse opbrengst aan de kapel ten deel viel. Dit stuk land werd Capelleland genoemd en was vele eeuwen daarna nog in het register van kerkelijke goederen terug te vinden.
Met deze kapel was de eerste kerk in De Lier een feit.

Het Mottekasteel van de heren van De Lier werd mogelijk rond 1350 afgebroken tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
De kapel was echter al eerder gesloopt, zeer waarschijnlijk rond 1245, het moment waarop er een nieuwe kerk, op de plek van de huidige Domkerk, midden in De Lier werd gebouwd.

Het Capelleland bestond uit twee stukken land, aangrenzend aan de kasteellocatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

In de vorige eeuw werd dit landbouwperceel eigendom van de familie Buitelaar. In 2017 verrees hier een modern kassencomplex langs de Noordlierweg.

 

Deze marker komt voor in: