Handel & middenstand

a (15)a

De handel en middenstand zoals wij die heden ten dage kennen dateert van de late middeleeuwen. De tijd ook dat de meeste dorpen ontstaan in het Westland, zo vanaf de 12de en 13de eeuw. De bevolking kocht en verkocht haar benodigdheden en waren op de markt. Ook waren er rondtrekkende marskramers die hun spullen verkochten aan de deur. Ambachtslieden verkochten hun waren vanuit hun werkplaats, die later in een soort winkel transformeerde.

De winkels zoals wij die kennen ontstaan pas aan het eind van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw. Voor alle handelswaren of –producten ontstonden gespecialiseerde winkels. De kleine gespecialiseerde middenstand begon op het eind van de 20ste eeuw weer te verdwijnen omdat zij weggeconcurreerd werden door de grootwinkelbedrijven die heel veel verschillende waren verkochten.