Religie & onderwijs

Domkerk

±1440 - Ned. Herv.Kerk (± 1950)

Toon streetview

De eerste kerk die gebouwd werd was waarschijnlijk sober, gedeeltelijk van hout en met een fundering van kloostermoppen. Hier is echter niets van teruggevonden. Later is deze houten kerk vervangen door een stenen kerk, kleiner dan het huidige gebouw. Wellicht staan de huidige pilaren op de buitenmuren van dat gebouw.

Wanneer de huidige kerk precies is gebouwd, is niet bekend. Zowel toren als kerk worden geschat op vroeg-vijftiende-eeuws. Bekend uit het cartularium van Naaldwijk is dat er in 1423 reparaties aan de kerk in De Lier zijn uitgevoerd. De kerk is gebouwd in een laat-gotische bouwstijl. Het pseudo-basilikale schip bevat drie beuken en een lager driezijdig gesloten koor. Het dak wordt vastgehouden met tongewelven en trekbalken.

Aan beide kanten van het koor bevinden zich kapellen. De pilaren zijn gemaakt van bakstenen, afgewisseld met lagen natuursteen. De lagen natuursteen zorgden ervoor dat de net gemetselde bakstenen niet uiteen zakten. Veelal zijn deze lagen natuursteen gemerkt met steenhouwersmerken.

In de week van 3 juli 1572 is de kerk waarschijnlijk afgebrand en geplunderd door de geuzen.
De Lier zelf had geen geld om de herbouw te betalen, dus werd besloten te gaan bedelen langs classes en stadsbesturen. Ds. Hasius reisde ongeveer een jaar, met een lid van de kerkenraad, rond langs alle steden en dorpen in Zuid-Holland, ja zelfs tot Buren in de Betuwe, ‘s-Hertogenbosch en West-Brabant toe.

In februari 1658 kon de kerk aanbesteed worden. Het duurde nog tot mei 1659 dat de kerk weer dicht was en in gebruik kon worden genomen. De laatste restauratie duurde van 1955 tot eind 1958.

De kansel dateert zo goed als zeker uit de tijd van de restauratie van 1659.
Tevens zijn in de kerk nog een drietal oude borden aanwezig, n.l. een predikantenbord, een tiengebodenbord en een herdenkingsbord van de opbouw van de kerk in 1659.
Ook zijn er nog een zestal grafzerken in het koor aanwezig.

Tiengebodenbord