Religie & onderwijs

315 UNIEKERK

1903 - Uniekerk (ca. 2000)

In 1902 nam een aantal vrijzinnige gemeenteleden van de Nederlands Hervormde Kerk, het initiatief om in ‘s-Gravenzande een afdeling van de Evangeli­sche Unie op te richten  De vrijzinnige beginselen zouden daardoor meer tot hun recht komen en dit had als voordeel dat men lid zou kunnen blij­ven van de Nederlands Her­vormde Gemeen­te en de daaraan verbon­den voorde­len behouden zouden blijven.

In verband met dit initiatief waarschuwde Ds. van Geest na een kerkdienst in de Dorpskerk ernsti­g voor dit “moder­nisme waar nooit de ware Chris­telijke Godsdienst in te vinden zou zijn”. Desondanks werden door de vrijzinnige gemeenteleden verdere stappen ondernomen en werden de statuten van de afdeling ‘s-Gravenzande van de Evangelische Unie na enige tijd Koninklijk goedgekeurd.

Om eigen kerk­diensten te kunnen houden verzocht het bestuur de kerk­voogden van de Dorpskerk om in deze kerk diensten te mogen houden. Dat verzoek werd geweigerd, waarna tijdelijk in een leegstaand woonhuis aan de Sand-Ambachtstraat diensten werden gehouden. Dit versnelde de voorbereidingen tot het stichten van een eigen kerkgebouw aan de Langestraat dat eind december 1903 in gebruik kon worden genomen. Nu maakt het kerkgenootschap deel uit van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande.