Weg- & waterwegen

Nieuwe Waterweg

1907 - stoom-loodsboot op de Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee, en kwam in 1872 tot stand.
De lengte van deze doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, maar destijds tot het grondgebied
van de gemeente ‘s-Gravenzande behoorde, bedroeg oorspronkelijk 4,3 km.
Vanaf 1877 werd de doorgang belangrijk verbreed en verdiept en kwam echt een nieuwe waterweg tot stand.
Door de verbreding van het strand bedraagt de huidige lengte van de Nieuwe Waterweg (tot aan het eind van de splitsingsdam
die hij deelt met het Calandkanaal) circa 7 km.