Weg- & waterwegen

Kijckerweg met nieuwbouw 1911

1600 - Kijckerweg met nieuwbouw (1911)

Al vóór 1600 komt de naam Kijckerweg voor als Kickert, later geschreven als kikkerweg, en is daarmee één van de oudste Lierse wegen.
Lang werd de weg in de volksmond “de Kikkert” genoemd.

De weg loopt parallel aan de Lee en was, tot de aanleg van de Provinciale weg van Westerlee naar Delft in de jaren dertig, de doorgaande weg naar Westerlee en Naaldwijk.
Er stonden maar een paar huizen en het was destijds de arme buurt van De Lier.

Omstreeks 1900 kreeg men oog voor de erbarmelijke woonomstandigheden in het Dorp, wat er toe leidde dat de slechtste huisjes aan de Kijckerweg onbewoonbaar werden verklaard en afgebroken.

In 1911 werd, om in de woonbehoefte te voorzien, twaalf nieuwe huizen gebouwd.
Dit was het eerste grootschalige woningbouwtraject van de gemeente De Lier.

Een half jaar nadat de huizen betrokken waren, ontving de gemeente een verzoek van de twaalf gezinshoofden om langs het Leewater een hek te plaatsen omdat er elke week wel een kind in het water viel.

In 1927 vroeg de Bond Westland van de Westlandse veilingen aandacht voor de allerbelabberdste staat van de wegen in het Westland en in het bijzonder die in De Lier, omdat die voor veiling Westerlee de belangrijkste ontsluiting vormden richting Delft.

Zij organiseerden een excursie met twintig dagbladjournalisten, om via de pers druk te zetten op de plaatselijke overheden.
Onderstaande foto, genomen op het eerste deel van de Kijckerweg komende vanaf Westerlee, is daarvan het resultaat.

In 1937 wijzigde de gemeente de naam in Kijckerweg, naar aanleiding van een steen, gevonden in een gevel van een af te breken woning.

De weg is in 1995 geheel gereconstrueerd en na aanleg van de Sportlaan kreeg het voorste deel van de Kijckerweg, gelegen tussen de hoofdstraat en de Lee, ook die naam.

In de navolgende jaren is aan de Kijckerweg een woonwijk gebouwd en het bedrijventerrein “Hondert Margen” aangelegd.