Weg- & waterwegen

IMG_0365

ca. 1645-1650 - Nieuwe Vaart Poeldijk (1940)Collectie: A.P.J.M. Lelieveld (HWP)

Toon streetview

De vooruitgang in het Westland laat zich het duidelijkst zien in de vorm van het vervoer van de producten van en naar de veiling. Ging het tot 1970 merendeels per schuit, al dan niet voortbewogen door middel van een vaarboom, na 1970, onder invloed van de diverse fuserende veilingen, werden de producten merendeels met een vrachtauto of tractor bij de veiling afgeleverd.

Tot 1970 werden s ’morgens de producten zoals bloemkool, tomaten of komkommers op de schuit geladen waarna de knecht de schuit naar de veiling vaarde met een vaarboom. Daar aangekomen werden de producten afgeleverd in de daarvoor bestemde loodsen. Voordat de thuisreis weer werd aanvaard werden er eerst nog lege kistjes meegenomen om de andere dag weer te kunnen vullen met de nieuwe oogst. Een ritueel dat zich dagelijks voltrok en dat op en rond de Poeldijkse waterwegen soms voor files, maar dan van schuiten, zorgden.

Dit alles is verleden tijd, de veilingen zijn opgeheven en omgevormd tot Agrarische Business Centra het jaagpad waar vele voetstappen staan en zweetdruppels gevallen zijn is met een vangrail omgevormd  tot een scheidslijn tussen de nu drukken weg en het rustig door kabbelende water.