Landbouw

De Geest

1850 - De Geest / Waldeck

Toon streetview

De Geest zijn de zandgronden die liggen tussen de duinenrij en het poldergebied met zijn weilanden en akkers. In Loosduinen lag achter de duinenrij eerst een veenpolder De Segbroek en daarna een laag duingebied de klingen. Een groot deel behoorde tot de landgoederen De Rusthoek en Na Rust.

In de tweede helft van de 19e eeuw werden de klingen afgegraven, Het gebied verkaveld en omgezet in tuinderijen. In Loosduinen sprak men van de tuinen in de Geest. Het werd een bloeiend tuinbouwgebied. Voor de annexatie in 1923 had  de gemeente Den Haag dat gebied op kaarten al ingetekend met woningbouw; maar na de annexatie werd toegezegd dat Loosduins tuinbouwgebied grotendeels onaangetast zou blijven. Een loze belofte.

De Geest, voor een gedeelte in bezit van de familie Waldeck, werd bestemd voor woningbouw en in het bijzonder voor de huisvesting van bewoners van de Schildersbuurt, die afgebroken en gesaneerd werd. Zo kwam de wijk Nieuw Waldeck tot stand met hier en daar nog een oude tuinderssloot.