Kastelen & buitenplaatsen

Buitenplaats Geerbron Herenstraat tekening WD

ca. 1700 - Buitenplaats Geerbron, Monster (reconstructietekening WD)Maker: Wim Duijvestijn

Buitenplaats Geerbron staat al op de kaart van Cruiqius uit 1712 vermeld. De eigenaar was Anthoni Pieterson, schout bij Nacht van Hollandt en Westvrieslandt.

Rond 1790 vestigde de familie Herckenrath zich in Monster.
Gerard Herckenrath ( -1809), geboren in Venlo en van beroep chirurgijn, werd in 1798 benoemd tot baljuw (burgemeester) van Monster.
In 1801 kocht hij de buitenplaats Geerbron. Hij was getrouwd met Alida Milus (1761-1844) en kregen voor zover bekend acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. In 1809 overleed Gerard en bleef zijn echtgenote met de minderjarige kinderen op de buitenplaats wonen.
In 1827, als alle kinderen uit huis zijn, komt Theresia Allebé, een kleindochter uit het huwelijk van dochter Maria met Johannes Jacobus Allebé, op Geerbron wonen.

Zoon Leon Herckenrath is dan al in 1818 geëmigreerd naar Amerika, waar hij de handelsfirma Herckenrath &n Van Damme opricht.
Leon doet goede zaken en in 1823 trouwt hij op 22 jarige leeftijd met de dan pas 14 jarige Juliette Louise McCormick de Magnan.
Juliette is een dochter van een Schotse vader en een creoolse moeder en voor hij met haar kan trouwen moet Leon haar eerst uit haar slavenbestaan vrijkopen.

Hun dochter Virginie, geboren in 1824, trouwt in 1853 in Amerika met James de Fremery, die dan in dienst van haar vader is.
James is een zoon van Jacobus Petrus de Fremery, die burgemeester en tevens notaris is van ‘s-Gravenzande en woont op de buitenplaats Ouwendijck in ‘s-Gravenzande, waar ook James en Virginie verblijven als ze in Nederland zijn.

In 1835 keert Leon met zijn vrouw terug naar Nederland en koopt hij Geerbron van zijn moeder.
Tussen 1847 en 1854 is hij burgemeester van Monster en van 1854 tot 1861 is hij lid van de gemeenteraad van Monster.

Leon neemt vervolgens het initiatief tot de aanleg van een grafkelder voor de familie Herkenrath. Deze wordt tussen 1844 en 1847, niet ver van de buitenplaats, aangelegd in het toenmalige duingebied.
Deze grafkelder heeft inmiddels een status als Rijksmonument en in de kelder zijn nog altijd de kisten met de overblijfselen van dertien leden van de familie Herckenrath aanwezig. In een veertiende kist is de baker van de familie, mevrouw Zuiderwijk, bijgezet.

Na het overlijden van Leon op 12 september 1861 komt de buitenplaats in het bezit van zijn zoon Louis (1843-1906).
Louis is de laatste bewoner van Geerbron geweest.
De buitenplaats is daarna afgebroken.