Wonen

Grafkelder Herckenrath Grote Geest

1847 - Toegang tot de grafkelder van de familie Herckenrath. (2018)

Midden in de wijk De Grote Geest staat een met struiken begroeide heuvel, waarin zich een bakstenen gebouwtje bevindt.
Het is een particuliere grafkelder, die vóór het afgraven van de duinen is aangelegd.

De stichter was Leon Herckenrath, destijds burgemeester van Monster en bewoner van de buitenplaats Geerbron.
Het stichtingsjaar is 1847, zoals te lezen is op de smeedijzeren cijfers boven de deur.

De kelder werd aangelegd in de duinen.
Er werd een ruimte in de duinen uitgegraven en deze werd overwelfd met een bakstenen booggewelf. De kelder werd afgedekt met een dikke laag zand.
Aan de voorzijde werd een in bakstenen voorgevel gemetseld met zware steunberen aan weerszijden.
Centraal werd een rondboogvormige deuropening opgenomen met natuursteenblokken langs de zijden.
De zware deur werd voorzien van ijzeren beslag en boven de deur werd een kruis ingemetseld.

Er zijn tussen 1847 en 1906 veertien personen in de grafkelder bijgezet, waarvan dertien leden van de familie Herckenrath.
De enige buitenstaander is mevrouw Zuiderwijk, de baker van de familie.

Nadat de duingrond in de jaren dertig van de vorige eeuw was afgegraven, bleef de kelder als een verhoging in het landschap achter. Daarna is kelder jarenlang verborgen geweest tussen de kassen die hier stonden.

In de jaren negentig van de vorige eeuw is de huidige woonwijk aangelegd.
De grafkelder is gerestaureerd en ingepast in de omgeving.
Het gebouwtje is aangemerkt als Rijksmonument.

Bron:
Werkgroep Oud-Monster, Geerbron en zijn bewoners, geschiedenis van een Monsterse buitenplaats, uitgegeven in eigen beheer, 1980.