Religie & onderwijs

woudseweg1925

1873 - Begin van de Woudseweg (1925)

Toon streetview

Het begin van de Woudseweg in Den Hoorn. De sloot links vormde in die tijd de erfafscheiding van een drietal boerderijen, namelijk van Gerrit van Vliet, Geer Schenkeveld en Jan Schenkeveld. Op de plaats van de hooiberg bevindt zich nu een moderne brandweerkazerne. In het lage gebouwtje rechts stond de brandspuit en vanaf 1928 de brandweerauto.

In 1873 werden aan de rechter zijde van de weg een onderwijzerswoning, een openbare school met twee lokalen en een raadzaal gebouwd door Dirk Bontenbal. Van 1874 tot 1892 vergaderde hier de gemeenteraad van Hof van Delft, waaronder Den Hoorn tot 1921 viel. Daarna werd de raadzaal ook als schoollokaal ingericht.

De komst van een school in het dorp was een hele verbetering. Daarvoor moesten de kinderen voor lager onderwijs naar ’t Woudt. Op 1 oktober 1922 werd de openbare school opgeheven. De katholieke kinderen gingen naar de nieuwe Mariaschool in de Schoolstraat. De protestantse leerlingen bleven in het gebouw aan de Woudseweg, dat toen een protestants-christelijke school werd.

Na het gereedkomen van een nieuwe christelijke school in Den Hoorn (in 1951) wordt het pand door de hervormde gemeente ’t Woudt gebruikt als kerkzaal en vergaderruimte. Het draagt sinds 1989 de naam ‘De Rijstuin’. In 1712 lag nabij deze plaats langs de Lookwatering een rijstuin. Hier werd op een omheind erf jong wilgenhout (rijshout) opgeslagen.