Religie & onderwijs

Verenigingsgebouw Choorstraat

1930 - RK Verenigingsgebouw (1955),

Het verenigingsgebouw of patronaatsgebouw aan de Choorstraat is gebouwd in 1930.
In de jaren twintig was het patronaats- of jeugdwerk nog ondergebracht in een lokaal van de Andreasschool.

Architect van de nieuwbouw was A.G. Dessing uit Naaldwijk, die enkele jaren eerder ook de uitbreiding van de kerk met twee zijbeuken voor zijn rekening had genomen.

Plaatselijke ambachtslieden, allen van katholieken huize, werden ingeschakeld voor de bouw (Luiten), het loodgieterswerk (Timmermans), het schilderwerk (Van Rest) en het ijzerwerk (Scholtes).

Het verenigingsgebouw staat tegenwoordig bekend onder de naam Fata Morgana. De karakteristieke toren is in 1976 helaas gesloopt.