Wonen

RechthuisvanZouteveen01

1862 - Rechthuis van Zouteveen (1862)Maker: Johan Barthold Jongkind

De schilder Johan Barthold Jongkind (Lattrop 1819) bracht zijn jeugd door in Vlaardingen en woonde later in Maassluis verhuisde. Hij volgde lessen aan de Tekenacademie van Den Haag. Regelmatig maakte hij lange wandelingen en legde hij situaties die hem troffen vast in een schetsboek. Eén zo’n afbeelding ‘Les deux barques à voile’ uit 1862 geeft de Vlaardingervaart weer. Het pand aan de kade is het voormalige rechthuis van Zouteveen.

Het pand werd ca. 1650 gebouwd voor Huijch Jacobsz. Groen, de bode van het ambacht Zouteveen. Het kreeg toen een dubbelfunctie, namelijk herberg en rechthuis. In een aparte kamer vergaderde het bestuur van Zouteveen. Omdat het ambachtsbestuur kleine rechtszaken mocht behandelen, werd een dergelijke plaats ook wel rechthuis genoemd. Hier stond ook de ambachtskist met het archief van het ambacht.

Het rechthuis van Zouteveen lag erg gunstig ten opzichte van de waterwegen. Vlakbij was het overzetveer, dat het trekpad langs de Trekvliet met de Vlaardingsekade verbond. De trekschuiten van Maassluis-Delft en Vlaardingen-Delft passeerden dagelijks een aantal keren het rechthuis. De bode van Zouteveen zorgde voor de schouw (de schuit van het overzetveer) en inde de gelden van het overzetveer, dat van 1646 tot eind 1870 intensief heeft dienst gedaan.

Rechthuis van Zouteveen (2012)

De huidige bewoners creëerden in 2011 in en boven de voormalige koeienstal een aantal gastenkamers (Bed & Breakfast). Het pand draagt nu weer officieel de naam ‘Rechthuis van Zouteveen’. Vanaf deze locatie was in de negentiende eeuw onder meer de Dorppoldermolen te zien.