Religie & onderwijs

320 PWA SCHOOL

1924 - Ingang van de school (ca. 1960)

Dit karakteristieke gebouw kwam in 1924 in de plaats van de school op de hoek van het Molenslop (nu de Pieter Heusstraat) en de Sand-Ambachtstraat, die toen in zeer slechte staat verkeerde en veel te klein was.

Op 28 maart 1922 verzocht de Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel de gemeenteraad, om medewerking voor een nieuw schoolgebouw.

In principe werd medewerking verleend maar realisatie was toen niet eenvoudig in verband met de uiterst precaire financiële toestand van de gemeente. Er ontstond  verschil van mening over het ingediende bouwplan. De gemeente vond dat het plan veel te luxe was opgezet, de centrale verwarming kon bijvoorbeeld wel vervallen.

Uiteindelijk kwam men  tot overeenstemming en werd de school gebouwd. De lagere school was bedoeld voor 295 leerlingen en het uitgebreid lager onderwijs (ULO) voor 56 leerlingen. De school werd in gebruik genomen op 7 april 1924.

In 2007 verhuisde deze Prins Willem-Alexanderschool van de Sand-Ambachtstraat naar een nieuw gebouw in de wijk Vreelande.

Het oude schoolgebouw wordt niet afgebroken maar heeft een woonbestemming gekregen.