Religie & onderwijs

Maasland, Oude Chr. school (A-01977-1-72)

1866 - Oude christelijke school, later gereformeerde school met daarboven de chr. naaikamer

Toon streetview

Er ontstond aan het einde van de 19e eeuw een verlangen naar een christelijke school, maar dit ondervond veel weerstand.
De burgermeester dreigde zelfs de agent van het christelijk nationaal onderwijs de gemeente uit te zetten.

In 1865 werd de eerste vergadering gehouden in de kerkenraadskamer van de Hervormde Kerk.
Ondanks de grote moeite die het kostte om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen, kon in 1866 de school worden geopend.
In 1872 kwam er een derde lokaal bij en de naaikamer.

De doleantie had echter ook haar weerslag op de school. De meerderheid van het bestuur en de ouders gingen mee met de doleantie. en werd het dus een gereformeerde school.
De hervormden stuurden hun kinderen terug naar de openbare school.

Deze marker komt voor in: