Weg- & waterwegen

dijkshoornseweg1930

1175 - Dijkshoornseweg (1930)

Toon streetview

Op de oude foto is nog goed te zien dat de Dijkshoornseweg een dijkweg is geweest. Oorspronkelijk lagen er aan twee zijden bermsloten.

De Dijkshoornseweg werd in de tweede helft van de twaalfde eeuw aangelegd en vormde samen met de Tanthofkade, die in het verlengde ligt van deze weg, één waterkering die het oostelijk gelegen land moest beschermen tegen de getijdenkreken die in de twaalfde eeuw vanuit het westen een aantal malen voor ernstige wateroverlast zorgden.
Op het boezemland tussen de Dijkshoornseweg en de Lookwatering hebben meerdere boerderijen gestaan.

Vanaf de zeventiende eeuw werd deze strook ingevuld met boomgaarden en moestuinen, het begin van de tuinbouw in Den Hoorn. Vanaf het begin van de twintigste eeuw kwam er ook in de Voordijkshoornsepolder steeds meer tuinbouw. Op de oude foto zijn verschillende tuinderswoningen te zien. De Lookwatering werd gebruikt voor de afvoer van de tuinbouwproducten naar de veiling.