Landbouw

Vierde hoeve VVliet-boerderij1 1024

1650 - De Vierde Hoeve gezien vanaf de Lange kruisweg ( )

De Vierde Hoeve was een van de 8 grote boerderijen die vanaf 1650 in de Oranjepolder werden gebouwd. Deze boerderij met woonhuis en bijgebouwen is het best van allen in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven en vormt daardoor een waardevol monument voor de Maasdijkse landbouw historie. De naam “De Vierde Hoeve” is tevens de aanduiding van het naastgelegen bedrijventerrein.

Vierde hoeve 1712 IMG 1024

Boven: De Vierde hoeve ingetekend op de kaart van Kruikius (1712)

Vierde hoeve 1820 IMG_0002 1024

Boven: Aan de plattegrond in 1820 kunnen we zien dat de boerderij in de loop van een eeuw nauwelijks is veranderd.

Vierde hoeve VVliet-boerderij2Groot 1024

Boven: En ook aan het begin van de 20ste eeuw treffen we de Vierde Hoeve in vrijwel de zelfde staat aan.  Deze is dan in particulier bezit gekomen van de familie Van Vliet.

Onder: Een karakteristiek beeld van de familie en de talrijke meiden en knechten die op een groot boerenbedrijf nodig waren om alle werkzaamheden te verrichten.

VVliet-werkvolk1Pf1 1024

VanVLiet1960Paard1Pf 1024

Boven: Boer Van Vliet omstreeks 1960 bezig met grondbewerking op de akker, tegenover De Vierde Hoeve die links boven nog juist zichtbaar is. Heden ten dage ligt hier het Maasdijks sportcomplex.