Weg- & waterwegen

Bleijenburg brug

1977 - Bleijenburg-brug (1980)

In het voorjaar van 1970 wordt aan de noordzijde van de Lee de eerste paal geslagen van een nieuwe bejaardenflat “De Bleijenhof”, als onderdeel van het uitbreidingsplan Bleijenburg.

Voor de bewoners is op dat moment de Kerklaanbrug de enige ontsluiting naar het dorp.
Er gaan dan ook al snel stemmen op om een directere brugverbinding te bouwen ter hoogte van de Bleijenhof.
Toch duurt het tot 1977 voordat aan deze wens wordt voldaan en er een houten loop- en fietsbrug wordt aangelegd, die in het voorjaar van 1977 wordt geopend.

Die functioneerde naar tevredenheid tot in de tweede helft van de jaren negentig, aansluitend aan de wijk Bleijenburg, een nieuwe woonwijk werd ontwikkeld en de behoefte groeide aan een een nieuwe, ook door voertuigen te gebruiken, ontsluiting van de wijk.

De houten Bleijenburg-brug vervangen door een volwaardige betonnen brug was dan ook een door de Lierse bevolking breed gedragen voorstel aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad echter, waarin het CDA de absolute meerderheid had, wees het voorstel, ondanks herhaalde protesten van belanghebbenden, een aantal keren af.
Wat de beweegredenen waren van het CDA om niet met het voorstel akkoord te gaan was niet duidelijk.

Wellicht mede vanwege haar weigerachtigheid ten aanzien van de nieuwe brug, leed het CDA bij de gemeenteraadsverkiezing van 1998 een gevoelige nederlaag.
De kort voor de verkiezingen opgerichte lokale partij “Doorsnee Lierse Bevolking” (DLB), behaalde maar liefst vier zetels en doorbrak daarmee de hegemonie van het CDA.

De plannen voor een nieuwe betonnen brug werden kort daarna door de gemeenteraad goedgekeurd en weer niet veel later werd de brug door burgemeester Huub van der Meer feestelijk geopend.

Burgemeester Huub van der Meer opent de nieuwe brug

Deze marker komt voor in: