Landschap

Monsterbloedberg1936

1936 - Bloedberg (circa1936)

Begin jaren ’30 lanceerde burgemeester Kampschoër van Monster een plan om in de duinen bij Monster, tussen Molenslag en het Schelpenpad, een bosrijke oase, compleet met vijver, hertenkamp en uitkijkpost te creeren.

Het project zou worden uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing.
De vijver en het hertenkamp zijn er nooit gekomen, maar de uitkijkpost wel.

In de tweede helft van de jaren ‘30 hebben tientallen Monsterse werklozen, met zand uit de omgeving, een 11 meter hoge berg gebouwd.
Deze berg, gebouwd met “bloed, zweet en tranen” werd later de Bloedberg genoemd.

Bloedberg (2016)

2016 - Bloedberg (2016)

De bloedberg is (vrij toegankelijk) te benaderen vanaf het fietspad tussen Schelpenpad en Molenslag.