Weg- & waterwegen

Zwethkanaal2015

1896 - Zwethkanaal (2015)

In 1890 besluit het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland een kanaal van 3700 meter te laten graven van de kromme Zweth tot de Oranjesluis, om de afwatering van het achterland te verbeteren.

In 1892 ontvangt de gemeente De Lier het besluit van de Commissaris der Koningin tot onteigening van een aantal percelen grond ten behoeve van de aanleg van het kanaal.

Niet veel later stuurt het Hoogheemraadschap een document aan de gemeente met daarin de opmetingen ten behoeve van het aan te leggen kanaal en de te onteigenen percelen.

In 1894 zijn alle benodigde procedures doorlopen en begint Delfland met het graven van het kanaal.

W. Lamers uit Den Helder is de aannemer van het boezemkanaal en vraagt vergunning
tot het vervoeren van grond uit het kanaal met 2 locomotieven van 45 en 55 pk, gedreven door stoom en het opstellen van een locomobiel van 8 pk gedreven door stoom, voor het vervoer van water.

In 1896 is het Kanaal Oranjesluis-Zweth klaar en krijgt de eerste schipper toestemming van Delfland om door het Zwethkanaal naar Naaldwijk te varen.
Hij is echter een uitzondering, want pas in 1903 geeft het Hoogheemraadschap toestemming het kanaal als vaarwater te gebruiken.

Via een verbinding van De Lee met het kanaal naar de Oranjesluis, had het ook een aansluiting met het Zwethkanaal.

Rond 1970 wil de groenteveiling Westerlee uitbreiden en een betere ontsluiting krijgen op de omliggende doorgaande wegen.
Hiervoor was het noodzakelijk een deel van de Breë Lee te dempen, waardoor een doorvaart niet meer mogelijk was.
Menig Lierenaar ging dat aan het hart.

Ter compensatie van het verloren gaan van dit boezemwater en om een goede doorstroming te waarboren, nam het Hoogheemraadschap van Delfland in de vergunning voor het dempen, de voorwaarde op om een verbindingskanaal te graven tussen het Zwethkanaal en de Lee.
Dit kanaal is nu bekend onder de naam Blakervaart.

Een aantal voorstellen om weer een aansluiting van de Lee met het Zwethkanaal te creëren bij de breë Lee, langs het huidige bedrijventerrein waar voorheen veiling Westerlee was gevestigd, hebben tot op dit moment geen succes gehad.