Wonen

Dijkhuizen1-kl-300 pf 2024

1850 - Woningen langs de Maasdijk (ca 2000)

( Voorlopige tekst)

Vanaf de aanleg van de Oranjepolder in 1644 werd het landschap aan die kant van de Maasdijk beheerst door een achttal grote boerderijen. Veel van het werkvolk werd daar ook gehuisvest. Maar voor de knechts met een gezin werden er ook kleine woningen gebouwd aan de voet van de Maasdijk op grond die in erfpacht werd uitgegeven voor het Hoogheemraadschap Delfland.

Hierdoor ontstond er in de loop der tijd een typerende lintbebouwing onder aan de dijk vanaf de Schenkeldijk tot aan de Pettendijk. De meeste van deze woningen zijn inmiddels ofwel afgebroken ofwel onherkenbaar gemoderniseerd en verbouwd. De foto boven, gemaakt kort na 2000 toont een aantal van deze huisjes die nog een redelijk authentiek beeld geven van hoe het eruit gezien moet hebben.

DijkhuisBets-zw-300 pf 1024

Boven: deze foto toont het middelste huisje van de rij omstreeks 1930 toen er een winkeltje in was gevestigd dat de naam “De kleine winst” droeg.

Opmerkelijk is veel van deze lintbebouwing niet op oudere kaarten is aangegeven, hoewel de woningen met huisnummers en inwoners bij de volkstellingen etc. wel genoemd worden.