Landschap

westland-0099

ca. 1650 - Westland, Kassen (circa 1950)

Toon streetview

Het Westland is onderdeel van het waterschap het Hoogheemraadschap van Delfland. Aan dit Hoog¬heemraadschap Delfland heeft het Westland ook zijn naam te danken, namelijk de westambachten van het Hoogheemraadschap. Die westambachten besloegen een groter gebied dan het huidige Westland dat zich ten zuidwesten van Den Haag en Delft bevindt.

Na de opkomst van de tuinbouw werd de naam Westland synoniem voor tuinbouwgebied. Schipluiden en Maasland waren in het begin van de 20ste eeuw nog voornamelijk landbouwgemeenten, waar de veeteelt de belangrijkste bron van inkomsten was, de tuinbouw concentreerde zich hier vooral in Den Hoorn.

In 2004 vond er een gemeentelijke herindeling plaats. Sindsdien vormen de voormalige gemeenten ‘s-Gravenzande, De Lier, Monster, Naaldwijk en Wateringen de gemeente Westland en de voormalige gemeenten Maasland en Schipluiden de gemeente Midden-Delfland. Samen vormen de gemeenten Westland en Midden-Delfland de streek het Westland.

Het Westland in zijn huidige vorm is tot stand gekomen vanaf de 12de eeuw. In deze eeuw hebben verschillende stormvloeden het gebied geteisterd. Grote delen van de streek moesten na deze gebeurtenissen opnieuw ontgonnen worden. De verkaveling van het grondgebied vindt zijn oorsprong in deze periode. In de eerste eeuwen was de landbouw het belangrijkste middel van bestaan in de streek. Vanaf de 17de eeuw begon de tuinbouw te groeien en omstreeks 1800 werd het een belangrijke economische factor. In de twee eeuwen die volgden, ontwikkelde het Westland zich tot het belangrijkste glastuinbouwgebied ter wereld.