Landbouw

Westgaag 100

Vóór 1570 - Boerderij Westgaag 100 met Karnmolen (1939) Collectie: Jaarboek 1995, Historische Vereniging Maasland, J.J. van Buuren, pag.44-60

Toon streetview

In het archief van de Duitsche Orde te Utrecht zijn nogal wat pachtboekjes bewaard gebleven. In 1415 wordt Bertelmees Rutghersz. als pachter van Westgaag 100 daarin vermeld. Dit is waarschijnlijk de oudste vermelding van de bewoners van de boerderij. Op de kaart van Potter uit 1570 staat de boerderij afgebeeld. Toen pachtte Cornelis Jan Gerritszoon de hoeve met het bijbehorende land van de Duitsche Orde.

Tot 1974 was de hoeve een Rijksmonument. Het gebouw werd slecht onderhouden. De verwaarloosde boerderij werd in de negentiger jaren onderhands verkocht. De nieuwe eigenaar wilde niets liever dan de boerderij behouden. Vanwege de hoge kosten van een restauratie was de status van rijksmonument een voorwaarde voor behoud. De Historische Vereniging Maasland diende een verzoek in om de boerderij opnieuw als rijksmonument aan te wijzen. Het verzoek werd een jaar later ingewilligd.

Zoals veel boerderijen in dit gebied heeft ook deze boerderij een langgerekte vorm. Het hoofdgebouw heeft een fors uitgebouwde opkamer met daaronder een melkkelder. Zoals meestal in deze streek bevindt de hooiberg zich naast de boerderij. Een melkhuisje werd gebouwd om de melk vóór te koelen. Voor de productie van boter bezit deze boerderij een karnmolen aan de voorkant van de boerderij.

Vóór 1570 - Boerderij Westgaag 100 (1997)Collectie: Jaarboek 1995, Historische Vereniging Maasland, J.J. van Buuren, pag.44-60