Handel & middenstand

Weekmarkt

1957 - Weekmarkt (circa 1960)

Na een proef van drie maanden vond op 29 november 1957 de officiële opening plaats van de ’s-Gravenzandse weekmarkt op het Marktplein van ‘s-Gravenzande.
Burgemeester Mumsen hield een toespraak waarin hij zei dat deze vrijdagse weekmarkt intussen al heel vertrouwd was en het eigenlijk verwonderlijk was dat er in een zo welvarende streek als het Westland tot dusverre nog nergens markt werd gehouden.

Ook in de middeleeuwen werd er in ’s-Gravenzande al een wekelijkse warenmarkt gehouden, dus eigenlijk ging het hier om een heropening. ’s-Gravenzande zou door deze markt het koopcentrum van het Westland worden.

Omdat de proefmarkt door de bevolking zeer gewaardeerd werd en de plaatselijke middenstand medewerking verleende had de gemeenteraad snel ingestemd met het definitief instellen van deze markt. Mevrouw Mumsen knipte een lint door en daarmee was de markt geopend.

Sint Nicolaas nam de gelegenheid te baat om op de markt presentjes te kopen voor de ouden van dagen van het Hervormde Rusthuis aan de Sand-Ambachtstraat. Onder de marktbezoekers werden door de marktkooplieden waardebonnen uitgedeeld zodat vele mensen met cadeaus naar huis gingen.