Weg- & waterwegen

Watertoren 20081206-HvdLcoll21-PrbkG15aug1923 WK

1894 - De Watertoren aan de Langeweg in Hoek van Holland. (omstreeks1920) Collectie: Historisch Genootschap Hoek van Holland

Toon streetview

Op 20 december 1893, dus ruim een half jaar nadat de spoorlijn naar Hoek van Holland in gebruik was genomen, werd aanbesteed: ’het maken van eene waterbezorging op het station Hoek van Holland’.

Gezien de datum van de aanbesteding is het aannemelijk dat de watertoren in 1894 is gebouwd en opgeleverd.
Hoe de waterbezorging voor de stoomlocomotieven plaatsvond tussen de ingebruikname van de spoorlijn op 1 juni 1893 en de oplevering van de watertoren is vooralsnog onduidelijk.

Nadat de stoomlocomotieven van het spoor waren verdwenen kwam de watertoren leeg te staan.
Hoewel er plannen bestonden om de watertoren een andere bestemming te geven, onder andere een VVV-kantoor, is deze begin 1967 toch afgebroken.

Zie ook: www.historischhoekvanholland.nl/

Deze marker komt voor in: