Wonen

Watertoren Haagweg

1886 - Watertoren (ca. 1930)

In 1885 verleende het Hoogheemraadschap van Delfland toestemming voor het winnen van drinkwater in de duinen onder Monster.
Dit water was bestemd voor de stad Delft.

De bouw van de 40 meter hoge watertoren en de bijgebouwen vond plaats in 1886-1887.
Tevens werd een 700 meter lange leiding van poreus aardewerk (een prise d’eau) aangelegd om het uit de duinen sijpelende water op te vangen en een 14 km lange hoofdleiding naar Delft en een buizennetwerk binnen de stad.

Op 2 juni 1887 nam de exploitatie door de Delftsche Duinwaterleiding een aanvang.
De Delftsblauwe plaquette die op die dag werd onthuld, is nog steeds in de watertoren aanwezig.

In 1922 werd de Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij (WDM) opgericht. Deze nam de exploitatie over.
Delft betrok zijn drinkwater voortaan vanuit Rotterdam.

Bij de aanvang van WOII vonden er in de duinen zware gevechten plaats. De watertoren liep wel schade op, maar bleef wonderwel gespaard.
In 1993 hield de WDM op te bestaan en werd de exploitatie overgedragen aan de N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, inmiddels Dunea.