Weg- & waterwegen

voordijkshoornsemolen1900

1611 - Voordijkshoornsemolen (1900)

De Voordijkshoornse molen stond op de grens van Midden-Delfland en Delft aan de voorboezem die op de Buitenwatersloot uitkomt. De molen maalde het overtollige water uit de Voordijkshoornse Polder. Heel lang zorgde een eenvoudige wipmolen voor de ontwatering van dit relatief hooggelegen gebied.

Over de eerste watermolen is weinig bekend. Deze molen werd in de tweede helft van de 16e eeuw voor zover bekend voor het eerst afgebeeld op een kaart van landmeter Jan Janz. Potter. Vanaf de komst van de windwatermolens inde de molenmeester bij de ingelanden het molengeld.

In mei 1649 treedt ene Pieter Jorisz. in deze functie op in de Voordijkshoornse polder. De zogenaamde omslag bedroeg 1 gulden en 1 stuiver per morgen land. De rekening werd “afgehoord” in de herberg “De Swaen” in Den Hoorn, waar de weduwe van Gerrit Cornelisz. Breugom achter de tapkast stond. Met de opbrengst werd de molenaar betaald en de molen onderhouden. De molenromp en bijbehorend huisje die er nu nog staan, hebben sinds kort de status van gemeentelijk monument.