Landbouw

vlietwoning

12e eeuw - Vlietwoning

Toon streetview

Een voorloper van de huidige boerderij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontginningsgeschiedenis van de Vlietpolder in de twaalfde en dertiende eeuw.
Mogelijk heeft er in de eerste tijd zelfs een kasteeltje gestaan.

De huidige Vlietwoning, gelegen op een terp van ongeveer een meter hoog, ligt centraal in de Vlietpolder aan de Oostwatering en aan de naamgever, het riviertje Vliet.
Het was in de zestiende eeuw het grootste gemengde boerenbedrijf (77 ha.) van Naaldwijk.
Willem Corsen van Vliet (1501 – 1567) was destijds eigenaar.

Begin 16e eeuw is er een scheiding aangebracht tussen het werk- en het woongedeelte. De boerderij heeft een rijke bouwhistorie achter de rug en kenners noemen het interieur zeer bijzonder.

Toch is in de 20e eeuw het verval ingetreden. In 1959 verhuisde de boer naar het huis ernaast.

Het heeft aan het begin van deze eeuw nog enkele jaren dienst gedaan als onderkomen voor het Westlands Schaatsmuseum, maar een brand in 2009 maakte daar een eind aan.

Een renovatieproject, dat ca. 2015 is gestart, moet het hoofdgebouw weer in oude glorie herstellen.