Wonen

212 DE KREEK

1968 - Verpleeghuis De Kreek (ca. 1980)

In 1962 vraagt de stichting Hervormde Bejaardenzorg in het Westland, gevestigd in ’s-Gravenzande, aan de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid om medewerking  voor de bouw van een verpleeghuis voor 100 bedden. In 1963 kwam toestemming en werd de Stichting Hervormd Verpleegtehuis uitgaande van de Hervormde gemeenten in het Westland opgericht.

De bouw vond plaats op een terrein in de polder Het Oudeland. Omdat daar een oude kreek stroomde was de naam van het verpleeghuis snel gevonden. In april 1966 werd de eerste paal geslagen door de voorzitter van het stichtingsbestuur, dominee Kwant. Het gebouw werd in november 1968 officieel geopend door mr.J.Klaasesz, commissaris van de Koningin. Tijdens de bouw van de eerste fase was al gebleken dat er dringend behoefte was aan uitbreiding met 60 bedden voor geestelijk gestoorde, langdurig zieken. Na veel strubbelingen kon ook deze uitbreiding in gebruik genomen worden.

Omdat het gebouw niet meer voldeed aan de eisen van de tijd vond na de eeuwwisseling  op dezelfde plek nieuwbouw en uitbreiding plaats. Er staat nu een hoofdgebouw voor somatische bewoners dat door een verbindingscorridor is verbonden met een gebouw voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De Kreek is nu een modern verpleeghuis met ruim 180 bewoners. Sinds enige tijd is er ook een palliatieve afdeling.

Deze marker komt voor in: