Tuinbouw

Veiling Westerlee01

1903 - Eerste veilinggebouwen Westerlee (circa 1910)

Toon streetview

In 1888 vindt een eerste vergadering plaats van tuinders en kooplieden om te komen tot een groente- en fruitveiling.
Zowel tuinder als koopman moeten aan het idee van een veiling wennen, maar een jaar later wordt toch de “Vereniging Westland” opgericht; een veilingvereniging voor het gehele Westlandse grondgebied, met verschillende afdelingen, waaronder die van De Lier.

Er bestaan “grote” veilingen en “kleine” veilingen. De grote veilingen zijn gericht op de export, de kleine op de binnenlandse handel. De kleine veiling in De Lier wordt vanaf 1891 gehouden in Café De Gouden Leeuw aan de Hoofdstraat, op de plek  waar nu de Albert Heijn is gevestigd.

Als de leden in 1901 goedkeuring geven aan het plan om een nieuw veilinggebouw te stichten machtigen zij het bestuur om naar een geschikte locatie uit te zien. De keuze valt op de locatie Westerlee.

De investeringen die met de aankoop en ontwikkeling van het terrein en de bouw van een veilinggebouw gemoeid zijn, gaan voor een groot aantal leden echter te ver en zij durven deze stap voor rekening van de veilingvereniging niet te nemen.

Het bestuur heeft echter particuliere investeerders gevonden die bereid zijn om de stichtingskosten van een nieuwe veiling voor hun rekening te nemen, zodat het risico voor de leden beperkt is en met steun van veel Maasdijkse tuinders worden de plannen doorgezet.
In 1903 wordt het veilinggebouw uiteindelijk in gebruik genomen.

De nieuwe veiling op Westerlee blijkt al snel een groot succes en de omzetten nemen fors toe.
De kleine veiling in het Café wordt naar Westerlee overgebracht.

In 1914 is veiling Westerlee al één van de modernste veilingen in Nederland met perfecte ontsluiting via de weg, het water en het spoor.

Het W.S.M.-station aan de veiling

Lees meer in:
“Het 50-jarig bestaan der Veilingvereniging Westerlee te De Lier”.

“Hoe het groeide”
Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van veilingvereniging Westerlee”.

“Halen en Brengen” vrachtrijders rond veiling Westerlee.

 

Deze marker komt voor in: