Weg- & waterwegen

Voormalige veetunnel.

1968 - Voormalige veetunnel (1990).

Toon streetview

Deze veetunnel is aangelegd in 1968.
Door de aanleg van de Arckelweg voor de bouw van de megaveiling Westland-Noord, werd het land van boer J. Helderman doormidden gedeeld.

Bij de verkoop van deze strook land, voor de aanleg van de Arckelweg, bedong Helderman de aanleg van een veetunnel onder de nieuw aan te leggen weg zodat zijn vee zonder belemmeringen van het ene perceel naar het andere kon lopen.

Eind jaren tachtig raakte de veetunnel als zodanig in ongebruik doordat Helderman de noordelijke percelen land ca. 10 hectare verkocht aan de zojuist opgerichte fusieveilng Westland-West.

Poeldijk, voormalige veetunnel.De tunnel doet nu dienst als watergang tussen de noord- en de zuidzijde van de Arckelweg.

Deze marker komt voor in: