Religie & onderwijs

Tuinbouwschool jvgaalenstr

1948 - Tuinbouwschool aan de Jan van Gaalen straat (ca. 1963)

In het Westland bestond voor 1948 één middelbare tuinbouwschool, maar die was geen lang leven beschoren.
De school werd voornamelijk door leerlingen van buiten het Westland bezocht en waren vaak jongens die waren gestrand op de U.L.O of H.B.S. en “dan maar tuinder moesten worden”.
Wel werd er vervolgens een eerste christelijke lagere tuinbouwschool opgericht.

De Lier krijgt het voorrecht om in 1948 een tweede christelijke lagere tuinbouwschool te stichten.
Het wordt gehuisvest in gebouw “Varia”, wat lag aan de Hoofdstraat, achter het gebouw waar later restaurant De Poort in was gevestigd.
De school telt op dat moment 28 leerlingen.

In 1951 neemt hoofdonderwijzer Van der Meer afscheid.
Ook de pers is uitgenodigd en de verslaggever van de regiokrant “De Westlander” geeft zijn indrukken weer wat het schoolgebouw betreft.
“men is geholpen met onderdak”, moet hij erkennen, maar verder ziet hij: “uitgeslagen en bekladderde muren, te kleine ramen en een veel te nauwe toegangsweg annex entree”.

Toch houdt men het er dan nog 3 jaar uit.
Maar in 1954 worden er twee lokalen betrokken in de voormalige Hervormde school aan de Emmastraat, waarin op dat moment ook enkele lokalen worden gebruikt door de school voor Voortgezet Lager Onderwijs (V.G.L.O).

In 1962 koopt de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) een stuk grond van de gemeente voor het bouwen van een eigen schoolgebouw.
In 1963 wordt aan de Jan van Gaalenstraat de nieuwe school geopend.

In 1969 wordt het lager tuinbouwonderwijs geconcentreerd in de lagere tuinbouwschool aan de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk.

In het vrijgekomen gebouw wordt dan een Rijks-middelbare tuinbouwschool gehuisvest, met leerlingen die tot dan toe op twee verschillende locaties In Naaldwijk les kregen.

In 1983 wordt er een nieuwe school gebouwd aan de Sportlaan/Chrysant en wordt de oude school afgebroken, om plaats te maken voor woningen.

Rijks-middelbare Tuinbouwschool aan de Sportlaan/Chrysant

Maar deze school wordt overbodig als in 2018 het agrarisch onderwijs in het Westland over verscheidene opleidingsinstellingen wordt verspreid.
Niet lang daarna wordt het afgebroken.