Tuinbouw

Maasland,Tuinbouw ( A-06129-1-72)

1950 - Tuinbouw in de omgeving van het dorp (1958)

Toon streetview

Eeuwenlang is er in Maasland groente en fruit geteeld.
Diverse sporen hiervan zijn terug te vinden in archiefstukken en op oude kaarten.

De tuinbouw is hier echter in verhouding tot de veeteelt nooit grootschalig geweest.
Tot 1900 omvatte het tuinbouwgebied constant zo’n 16 ha, bewerkt door vijftien à zestien tuinders.
Zij woonden voornamelijk langs de Oostgaag, de Westgaag, de Weverskade en in het dorp.

Na de Eerste Wereldoorlog verschenen de eerste warenhuizen. Hierin werden niet alleen tomaten geteeld, maar in het vroege voorjaar ook andijvie en sla.
Daarnaast had elke tuinder wel een druivenkas.

Na 1950 breidde het aantal hectares tuinbouwgrond zich steeds sneller uit.
Op een foto uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw zien we de glastuinbouw nog direct grenzend aan het dorp.
Door de bouw van nieuwe woonwijken moesten deze glasopstanden verdwijnen en veel tuinders weken uit naar de buitengebieden.