Weg- & waterwegen

trambrugschipluiden1930

1912 - Trambrug Schipluiden (1930)

De trambrug over de Vlaardingervaart was in het lijnennet van de WSM, de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, een bijzonder object. In 1910 werd begonnen met de bouw. De brug werd niet gefundeerd op palen, maar op grote bakken beton, die in het talud werden ingegraven. In juli 1910 kreeg de fa. Werkspoor in Amsterdam de opdracht voor de bovenbouw.

De brug werd in de fabriek met ‘tijdelijke schroefbouten’ in elkaar werd gezet. Na goedkeuring aldaar door de WSM-directie werd in november 1910 de brug per boot naar Schipluiden gevaren om in elkaar gezet te worden.

De stalen brug is een 60 meter lange geklonken boogligger. In de hele constructie zit ruim 177 ton ijzer en staal. De brug heeft tot 1968 dienstgedaan als trambrug. Toen werd het goederenvervoer tussen Loosduinen en Den Hoorn stopgezet. Sinds 1974 is de trambaan als fietspad in gebruik.

Trambrug Schipluiden (2008)