Religie & onderwijs

Poeldijk R.K. U.L.O. school

1955 - Thomas van Aquino U.L.O. (1957)Collectie: W.P.N. de Bruijn

Na de tweede wereldoorlog moet Nederland weer opgebouwd worden. Niet alleen met stenen maar ook met kennis. De Westlandse jongeren die verder wilden leren moesten hiervoor naar Den Haag. Vandaar dat er begin 1950 een verzoek aan de gemeente Monster wordt gedaan door “De stichting tot bevordering van R.K. Onderwijs in het Westland “ onder de bezielende leiding van deken G. Kuijs om mee te werken tot oprichting van een R.K. U.L.O.

Dat de gemeente volledige medewerking verleende blijkt wel uit het feit dat 15 september 1950 de eerste school reeds in gebruik werd genomen. In de verbouwde voormalige openbare school in de Voorstraat werd gestart met 28 jongens (vanaf 1968 ook voor meisjes) afkomstig uit het gehele Westland.

Doordat de school populair was onder de Westlanders groeide hij al snel uit zijn jasje en moest er uit geweken worden naar ander locaties o.a. het Patronaatsgebouw, de St Josef school en de Tuinbouwschool.
Dit gependel tussen die locaties was verre van ideaal, zodat werd uit gezien naar een definitieve locatie.

Deze werd gevonden aan de destijds nog genoemde Leuningjes (vanaf 1955 Irenestraat) waar op een perceel grond van de gemeente door bouwbedrijf Willemse uit Rotterdam voor ƒ 116.000,00 een school werd gebouwd naar een ontwerp van architect Molenaar.600038-10-opening-gebouw-ulo-13-september-1955
Op 13 september 1955 werd het gebouw door deken Kuijs feestelijk geopend in aanwezigheid van o.a. de burgemeesters en pastoors uit de omliggende plaatsen. De naam van de school heette vanaf nu R.K. Thomas van Aquino U.L.O.
Door de enorme toeloop van leerlingen werd de school diverse malen, in 1961, 1967 en 1975, uitgebreid en staat er nu een solide goed aangeschreven school dat onderdeel is van de ISW scholengemeenschap.