Landschap

Ter heide800px-Zandmotor

2011 - Zandmotor (2013)

Het landschap rondom Monster is de afgelopen 2000 jaar behoorlijk veranderd. Zo lag bij het begin van de jaartelling, in de Romeinse tijd, de kustlijn enkele kilometers verder in zee. Op een gegeven moment begon er aan de kust erosie op te treden. Dit werd nog verergerd door het verstuiven van duinzand. De duinen verplaatsten zich nu landinwaarts waardoor landbouwgrond verloren ging.

Het vissersdorp Ter Heijde heeft men meerdere keren moeten verplaatsen, omdat het vanwege de kusterosie werd bedreigd door de zee. Op een gegeven moment was de duinstrook bij Ter Heijde zó smal dat er golfbrekers en een dijk aangelegd moesten worden.

Eind  20ste eeuw moest men regelmatig zand opspuiten om duinafslag tegen te gaan.
Enkele jaren geleden is de zandmotor aangelegd in de hoop dat hierdoor op een geleidelijke manier de kust versterkt wordt door een natuurlijke verplaatsing van het zand

http://http://www.dezandmotor.nl/nl/actueel/nieuws/

Deze marker komt voor in: