Landschap

Kraaiennest

1337 - 't Kraaiennest (2010)

’t Kraaiennest is een klein natuur- en recreatiegebied in de gemeente Midden-Delfland, aan de rand van De Lier.
In 1337 behoorde het tot het grondgebied van de hofstede Diepenburg, dat zich uitstrekte van De Lier tot aan de Maaslandse Dam.
Een groot deel van dit oorspronkelijke gebied is gekocht door de gemeente De Lier, waarna in 1993 het recreatiegebied werd aangelegd.

Het beslaat een oppervlak van circa 70 hectare, waarvan 48,92 hectare voor dagrecreatie.
Daarnaast dient ’t Kraaiennest als waterberging.

De kern van het recreatiegebied wordt gevormd door twee grote plassen en een kleine.
Daartussen en daaromheen liggen een speelweide, strandjes en verharde en onverharde paden voor fietsers en wandelaars.

Het gebied heeft zich als drasland spontaan ontwikkeld tot verblijfsgebied voor vogels (eenden, smienten, ganzen) en weidevogels (grutto’s, kieviten, scholeksters).
De waterbergingsplas kan rondom gelopen worden, waarbij in het voorjaar de weidevogels in de Kralingerpolder van redelijk dichtbij bekeken kunnen worden.

De naam van het recreatiegebied is afgeleid van een boerderij, die ten noordwesten van het recreatiegebied ligt, aan de rand van de buurtschap Burgersdijk.
Op een kaart van Jacob en Nicolaus Cruquius uit 1712 is ’t KraeyeNest al ingetekend, maar het boerenbedrijf onder deze naam is minstens nog een eeuw ouder: In 1612 wordt namelijk ene Pieter Vrancken Burgersdijk genoemd als bewoner van de boerderij.

Boerderij ’t KraeyeNest op een kaart uit 1712

In de boerderij is nu een bed-and-breakfast gevestigd.