Weg- & waterwegen

Station ‘s-Gravenzande

1904 - Station 's-Gravenzande (2012)

Toon streetview

Aan de Monsterseweg ligt een karakteristiek wit gebouw met een rood puntdak, gebouwd in 1904. Dit is het oude station, waar de tram van de WSM, de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, vroeger stopte.
Ruim twintig jaar daarvoor, in augustus 1883, werd de spoorlijn van Den Haag naar s’-Gravenzande in gebruik genomen.

De tram stopte toen nog aan het station aan de Noordwind tegenover de huidige Christelijk Gereformeerde kerk. De tram werd niet alleen voor het vervoer van de tuinbouwproducten gebruikt maar ook voor het personenvervoer. Veel Hagenaars namen op vrije dagen de tram naar het Westland om daar te wandelen en de inwendige mens te versterken. Hoewel de winkeliers en kasteleins er wel bij voeren werd deze toestroom van “vreemdelingen” niet door alle ‘s-Gravenzanders met enthousiasme begroet.

Later werd de tramlijn doorgetrokken naar Hoek van Holland. In de jaren dertig van de vorige eeuw ging het, door de opkomst van het wegvervoer, minder goed met de tram en werd overgeschakeld op busvervoer.
Sinds 1953 was in dit oude stationsgebouw het zaadbedrijf “De Nederlandse zaadcentrale” van de heer Minnaar gevestigd.

Dit bedrijf was een belangrijke zaadleverancier voor de Westlandse tuinders. De heer Minnaar introduceerde vlak na de oorlog o.a. het succesvolle tomatenras “Moneymaker”. In het gebouw is aan de wanden en het plafond de oude bestemming van station nog zichtbaar. Nu is het monumentale gebouw in gebruik als woonhuis.

Deze marker komt voor in: