Tuinbouw

sonnehoeck

1729 - Sonnehoeck

Toon streetview

In 1728 wordt Jacob Olsthoorn, herbergier in Poeldijk én marktschipper op Delft en Den Haag, verkoopt in juni 1829 zijn herberg om een tuinbouwbedrijf bij de Blauwe brug te kunnen kopen. Het betreft een perceel land van 5 morgen (= 4 ha) groot, wat voor de helft uit tuinland bestaat, en de andere helft uit weiland.

Direct wordt er een nieuw huis op gebouwd met de naam Sonnehoeck. In die tijd wordt het water langs het (huidige) groenepad gegraven om ook de percelen die verder weg van de Hollewatering liggen met een schuit te kunnen bereiken. In verloop van tijd is het tuinbouwbedrijf in verschillende handen geweest, veelal rijkere mensen die het vervolgens verpachten aan tuinders. In december 1899 wordt het verkocht aan Gerrit van Leeuwen, de buurman.

Op dat moment staat er 600 m1 aan fruitmuren. In 1905 wordt er een nieuwe voorgevel van het huis gemaakt. Op dit moment is het goed in handen van de achterkleinkinderen van Gerrit: Geo en Peter. Sonnehoeck is een Rijksmonument.