Religie & onderwijs

sintjozefschool1986

1941 - Sint Jozefschool (1986)

Toon streetview

De kinderen van Schipluiden kregen eeuwenlang onderwijs in het schoolgebouw, nu ‘Het Anker’, achter de dorpskerk. In 1862 werd een nieuw schooltje gebouwd met twee klassen en een huis voor het schoolhoofd, rechts van de Boomgaardslaan, het toenmaals geheten ‘Schoolslop’.

In 1896 splitsten de gereformeerden zich af en later begonnen ook de hervormden voor zichzelf. Deze hervormde school ging echter over in een katholieke school omdat de hoofdonderwijzer uitsluitend katholiek personeel aannam. In 1923 werd de openbare school opgeheven en het schoolgebouw overgedragen aan het katholieke schoolbestuur.

Tussen 1939 en 1941 werd een nieuwe school met vijf klassen, een gymnastiekzaal en een toneelzaal op de huidige plaats gebouwd aan het Schoolplein. De school lag toen nog in een open gebied met uitzicht op de Trambrug en de landerijen van boer Arkesteijn op wiens monumentale boerderij de architectuur van de school geïnspireerd was. In 1954 kwam er extra ruimte bij en in 1986 was er nogmaals een verbouwing naar de huidige situatie.

Bij deze verbouwingen werd altijd nadrukkelijk de stijl van het schoolgebouw intact gehouden. Zo ook toen de bij de invoering van het basisonderwijs de kleuters onder hetzelfde dak kwamen. In 1979 werd de gymzaal de repetitieruimte van muziekvereniging St.Caecilia. In 2010 kwam er een grote uitbreiding van 5 lokalen en werd het schoolplein volledig vernieuwd.