Religie & onderwijs

schoolstraatdenhoorn1930

1922 - Schoolstraat (1930)

Toon streetview

Dominant stond hier tot 1977 het gebouw van de Mariaschool. Op 21 juni 1921 vond de aanbesteding plaats van het priesterkoor van de rooms katholieke kerk, het zusterhuis en een school met aanvankelijk zes klassen. De bouwer van de school werd een Delftse aannemer, die voor ƒ 64.500,- had ingeschreven. Zusters uit een klooster in Heemstede-Aerdenhout werden betrokken bij de inrichting van het schoolgebouw. De komst van de Hoornse Mariaschool betekende het einde van de openbare school in het dorp.

Op 19 mei 1922 werd de nieuwe Mariaschool ingewijd door Mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem. De school startte op 1 juni 1922 met twee klassen. Omdat er in die tijd nauwelijks schoolzusters aanwezig waren, moest er een beroep gedaan worden op onderwijzeressen. In 1927 vond de aanbesteding plaats voor een grote aanbouw, bestaande uit een gymnastieklokaal, drie klaslokalen, een trappenhuis en een speelplaats. Op 16 december 1938 telde de Mariaschool zeven klassen. Ongeveer de helft van de leerkrachten was in die tijd non. Jongens en meisjes werden later gescheiden.

De meisjesklassen hadden vrijwel allemaal zusters; de jongensklassen kregen les van onderwijzers en onderwijzeressen. Er kwam een naaischool, die in september 1939 een eigen lokaal kreeg in de pas gebouwde bewaarschool. De nonnen van de Mariaschool woonden in het zusterhuis achter de kerk. In dit pand, een gemeentelijk monument, is nu een kinderopvang gevestigd.

Deze marker komt voor in: