Religie & onderwijs

schoolmdBijbel

1900 - School met den Bijbel (ca 1905)

Op 1 april 1900 werd de School met den Bijbel geopend voor Protestants Christelijk Onderwijs. Het gebouw op de foto was eigendom van “De Vereniging tot verbreiding der Waarheid” en was al vanaf 1888 in gebruik voor zondagsschool en kerk- en evangelisatie diensten. Rechts op de foto de zijmuur van het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk Maasdijk dat in 1905 is gebouwd.

School md Bijbel 1909 pf 1024

Boven:  In 1909 kreeg de Christelijke School met de Bijbel een nieuw gebouw achter de gereformeerde kerk. Door deze locatie kreeg de school in de loop der tijd ten onrechte het predikaat van gereformeerde school. Dit werd nog versterkt toen in 1924 de hervormde Oranjeschool bij de Oranjesluis werd gebouwd.

De wegwijzer pf 1024

Boven:  In november 1971 verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Trompstraat / De Ruyterstraat. De school kreeg de naam “De Wegwijzer” . Op de foto zien we het gebouw vanaf de De Ruyterstraat waar in de rechtse zijvleugel een dependance van de christelijke kleuterschool Prinses Irene onder de naam “De Paddestoel” was ondergebracht.

In 1977 kwam er een fusie van alle protestants christelijke scholen tot stand en werd de nieuwe  Vereniging voor Protestants Christelijk Basis en Kleuteronderwijs te Maasdijk gevormd.  Het gebouw werd uitgebreid met enkele lokalen en kreeg de naam “Het Kompas”.

De complete historie van 1898 tot 1998 is opgetekend in het jubileumboekje getiteld “100 jaar Protestants Christelijk onderwijs te Maasdijk” onder eindredactie van dhr J.O. Voogt (1998)

Deze marker komt voor in: