Religie & onderwijs

3-klooster

ca. 1430 - Regulierenklooster (1566)

In 1427 kreeg ‘s-Gravenzande een klooster waarin zich, mede op uitnodiging van het ’s-Gravenzandse stadsbestuur, Reguliere Kanunniken uit Delft vestigden.

Het klooster kreeg de naam: Maria Magdalena in Bethanië. Het lag buiten de bebouwde kom aan de ’s-Gravenzandse vaart en vóór het klooster, achter de kerk lag het Bagijnhof .

De kloosterlingen leidden een leven van meditatie en gebed waarbij studie een belangrijke plaats innam.
Het klooster was vermogend , het had uitgestrekte landerijen, dat blijkt uit het kaartboek van de bezittingen dat de prior in 1566 liet maken.

Omstreeks 1572 verlieten de kloosterlingen als gevolg van de hervorming het kloostercomplex en na enige tijd werden de kloosterkerk en andere gebouwen en ook het Bagijnhof gesloopt.

Bij de bouw van de groentenveiling en later, rond de eeuwwisseling bij de sloop ervan, werden overblijfselen van kloosterlingen teruggevonden. Ook werden gebruiksvoorwerpen uit de kloostertijd opgegraven.

Deze marker komt voor in: