Tuinbouw

R.K. Tuinbouwschool Poeldijk

1928 - R.K. Tuinbouwschool Poeldijk (c.a.1960)

Toon streetview

Tot 1925 was het zo, dat een kweker met een minimale kennis aan de slag ging. De kennis werd over gebracht van vader op zoon, zo ging het al decennia lang. Maar aan het begin van de 19e eeuw veranderde de kijk hier op.

Scientia Potentia Est is Latijn voor Kennis Is Macht en dit zag men rond 1925 ook in bij de tuinbouw organisaties als men de tuinbouw op een hoger niveau wilde tillen.
De Land en Tuinbouw organisaties gingen samen met het Bisdom Haarlem verkennen waar een dergelijk R.K. Tuinbouwschool zou moeten verreizen.

Poeldijk, destijds het centrum van de Westlandse glastuinbouw kwam als gunstigste uit de bus, een niet onbelangrijk factor zal ook geweest zijn dat in Poeldijk de kerkelijke zetel van het Westland was gevestigd, de dekenale kerk.
Aan de Dr. Weitjeslaan verrees een schoolgebouw met twee lokalen en links daarvan een woning voor het schoolhoofd. Als eerste onderwijzer werd de heer M. de Backer aangesteld.

De leerlingen hadden in het eerste schooljaar slecht 2 dagen in de week les en in het tweede schooljaar slechts 1 dag waarvan ook nog een half uur godsdienst en maatschappijleer. Achter de school lag ook nog een proeftuin voor de praktijk lessen.
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de school door diverse samenwerkingsverbanden en fusies opgeheven. Het schoolgebouw werd verkocht en verbouwd tot 2 woningen.

Deze marker komt voor in: