Religie & onderwijs

R.K.-school en bank aan de Kerkweg

1890 - Eerste R.K.-school in Maasland met daaraan verbonden het woonhuis van het schoolhoofd, later Boerenleenbank (ca. 1925)

Toon streetview

In 1890 werd aan de Kerkweg de rooms-katholieke school geopend. In de negentiende eeuw begon het proces van verzuiling, waarin diverse religieuze stromingen vele segmenten van het leven gingen beheersen. Zo had bijvoorbeeld elke kerkelijke groepering een eigen politieke partij, krant en verenigingen. Het rooms katholieke kerkbestuur in Maasland besloot ‘om voor de katholieke opvoeding van de jeugd’ een eigen school te stichten.

Hiervoor moest geld gevonden worden, immers de overheid was toen niet bereid om in de kosten van een ‘bijzondere school’ bij te dragen. Door de pastoor werd een fonds gesticht en definitieve plannen ontwikkeld. Parochianen schonken belangrijke bedragen en één van hen stond een stuk weiland af. Januari 1890 was het gebouw gereed. De school bevatte twee leslokalen. Direct naast de school was het woonhuis van de hoofdmeester. Op 16 januari kon meester B.J. Post de school starten met 47 leerlingen.

In de loop van de tijd werd de school te klein en nam het kerkbestuur in 1921 het besluit tot nieuwbouw aan de Kerklaan, naast de katholieke kerk. Hierdoor kon de Boerenleenbank, waarvan meester Post ook kassier was, in het oude schoolgebouw gevestigd worden. Vanaf de oprichting in 1903 hadden alle activiteiten van de bank, zowel de zittingen als de vergaderingen, zich afgespeeld in het woonhuis van Post Daaraan kwam nu een einde. Het oude schoolgebouw werd tot bank verbouwd, inmiddels Coöperatieve Boerenleenbank genoemd. Daarin verbleef zij 33 jaar.

In 1965 verhuisden de activiteiten van de bank naar de kom van het dorp, naar de Vrouwe Lideweysingel. Het pand werd verkocht en gesloopt. Op de oude fundamenten van de school/bank werd een woonhuis gebouwd.

Bron: Twee gezichten van Midden-Delfland’, T. Werner-Berkhout, pag. 132 – 133