Tuinbouw

nw-0050-p
Toon streetview

De eerste proeftuin, gesticht aan de ’s-Gravenzandseweg, was door de slechte economische situatie in de Eerste Wereldoorlog ten dode opgeschreven. Verrassend genoeg werd besloten om een nieuw proefstation op te richten aan de Zuidweg. Men wilde het nieuwe bedrijf werkelijk als proeftuin inrichten. Men bouwde een kantoor, laboratorium en bedrijfsschuur en ook een kleine proevenkas.

De proeftuin plantte vooral tomaat en paprika. Geen vollegronds fruit meer, dat in korte tijd in de streek van weinig betekenis was geworden. Op 15 juli 1925 werden de nieuwe gebouwen van de verplaatste proeftuin officieel in gebruik genomen.

Vooral in de jaren 1954-1964 is sprake van een stormachtige expansie van het proefstation. De groei kwam overeen met de enorme uitbreiding van het glasareaal in het Westland. Op het hoogtepunt is dit Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas (PTG) uitgegroeid tot bijna zeven hectare waarop gebouwen en circa 35.000 m2 kassen stonden. Er werkten meer dan 140 mensen. In 1994 is het proefstation door fusie met ‘Aalsmeer’ uit het Westland verdwenen.