Wonen

229 POSTKANT

1908 - Postkantoor Vaartplein (ca. 1930)

Het voormalige postkantoor aan het Vaartplein dateerde uit 1908 en was ontworpen door de rijksbouwmeester D.E.C. Knut­tel. Het was een gebouw met een classicistische raamverdeling en fraaie details zoals dakka­pellen en vrij­staande schoorstenen met als extra accent op het dak een elegant torentje. In de loop der tijd zijn veel van deze details  verloren gegaan. Boven het postkantoor was de woning van de directeur die bereikbaar was via een monumentaal trappenhuis.

In de oorlog heeft het gebouw een belangrijke rol gespeeld. Het telefoon­verkeer was toen nog niet geautomatiseerd en elk gesprek kwam tot stand door tussenkomst van een telefo­niste. Zo werden  er gesprekken afgeluisterd die van belang konden zijn voor het verzet. Hierdoor zijn er mensen uit handen van de Duitsers gehouden.

Het postkantoor was van groot belang voor het economisch leven van    ‘s-Gravenzande. Het lag op een prima plaats, aan de haven waar de tuinbouwproducten werden ver­scheept en de bussen van de WSM stopten. Het gebouw werd rond 1980 afge­stoten door de PTT in verband met de bouw van een modern postkantoor aan het Zandevelt­plein dat inmiddels  gesloten is. Het oude postkantoor, dat bouwkundig nog in goede staat verkeerde werd opgekocht door een pro­ject­ontwikke­laar. Pogingen om het gebouw te behou­den en aan te passen aan eigen­tijds woongebruik hadden helaas geen succes. Na de afbraak van het postkantoor zijn er moder­ne winkels met bovenwoningen voor in de plaats gekomen. Dat betekende een verlies van een markant ‘s-Graven­zands “dorpsge­zicht”.