Wonen

Politiebureau

1940 - Politiebureau achter het gemeentehuis (1941)

Vanaf 1871, als er een gemeentehuis is gebouwd en men niet meer afhankelijk is van gebruik van het rechthuis Herberg De Valk, wordt de politiepost in De Lier tot de jaren veertig van de vorige eeuw ondergebracht in het gemeentehuis.

Tegen die tijd ontstaat er behoefte aan een zelfstandig politiebureau en men besluit die te bouwen achter het gemeentehuis.
Al is “politiebureau” een groot woord!
Het is een houten gebouwtje, dat uit niet meer bestaat dan een deur en een “grote” kamer en een klein kamertje.

Als in 1954 de Rijkspolitie wordt opgericht, wordt er één groep gevormd met de posten De Lier, Schipluiden, Den Hoorn en Maasland.
De behoefte aan een volwaardig politiebureau doet zich dan voelen.

Toch duurt het nog tot 1960 voordat op de hoek van de Michiel de Ruyterstraat  en de Piet Heinstraat een nieuw politiebureau wordt gebouwd met twee aansluitende woningen voor politiepersoneel.
Het houten “politiebureau” wordt verkocht aan J. Hoogerwerf.

Het politiebureau aan de Piet Heinstraat

Eind jaren zeventig wordt In het ontwikkelingsplan “’t Perron” ook voorzien in de bouw van een nieuw politiebureau, dat op 24 april 1981 met veel ceremonieel wordt geopend.

Opening politiebureau aan ’t Perron

Op 1 januari 2004 wordt de gemeente De Lier samengevoegd met vier andere gemeenten tot de gemeente Westland en wordt er een nieuw politiebureau geopend in Naaldwijk.

Het politiebureau in De Lier wordt daarmee overbodig en maakt in 2017 plaats voor de bouw van winkels en woningen.