Religie & onderwijs

0546-4-12

1905 - Pieter van der Plasschool

Toon streetview

De Pieter van der Plas school was vroeger een deel van ‘Het Hof van Wateringen’ : een bouwmanswoning – de huidige Hofboerderij – met  32 hectare weide- en bouwland.  Op 28 februari 1887 gekocht door het ‘Burgerweeshuis voor Nederlandse Hervormden te ’s-Gravenhage’.

In 1904 werd een perceel van 7,78 are verkocht  aan de ‘Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Onderwijs’.
Pieter van der Plas was in 1890 – als tuinder rentenier – president kerkvoogd geworden van de hervormde kerk en in 1898 secretaris van de schoolvereniging.  Pieter overleed in 1903 en liet aan kerk en schoolvereniging een groot deel van zijn vermogen na.

Op 1 september 1904 vond de opening van de “diaconale bewaarschool” met een woning voor de “bewaarschooljuffrouw” aan de Heulweg plaats.

1904 - Opening Pieter van de Plas school

Op 1 april 1905 opende ook de lagere school haar deuren.
Tijdens het 50-jarig jubileum van de school in 1954 werd de lagere school ‘de Pieter van der Plasschool’ genoemd. In 1982 werden de kleuterschool en lagere school één basisschool. In 2016 is de school opnieuw ‘herbouwd’.