Wonen

Pastoorshuis

Kerkstraat 8 en 9 in Naaldwijk hebben lang als pastoorshuis gediend. Mogelijk was het dat al in de 11e en 12 eeuw, maar pas rond 1400 zijn er teksten over te vinden. Er wordt dan geschreven dat het huis van pastoor Niclaes van der Poel aan de ‘kercmure’ stond. De voorgevels van alle huisjes rond de kerk staan op de plek van de vroegere kerkmuur, en bij diverse gebouwen is die muur zelfs terug te vinden.

In de 15e en 16e worden er enkele huisjes (o.a. voor oude mannen) op het erf van het pastoorshuis gebouwd. In de tijd van de reformatie (1572) kwam de toenmalige deken in het pastoorshuis wonen en hij bleef daar – hoewel hij niet veel meer om handen had – wonen tot zijn dood in 1607. Daarna waren er vele eigenaren, waaronder de familie Tuning, die ook boerderij Cruisbrouck in haar bezit had.

Tot begin 19e eeuw wordt het pand in transport-acten een buitenplaatsje of kapitaal woonhuis genoemd. Daarna zijn er projectontwikkelaars die het huis opdelen en op het erf arbeiderswoningen bouwen (Kerklaan). In het Pastoorshuis zaten in de 20e eeuw de bedrijven van drukkerij Ent en slager Noordermeer.

De rechterkant van het pand is in 1931 gesloopt; zeven jaar later werd een losstaande woning teruggebouwd. Op dit moment zijn alle panden in gebruik voor woondoeleinden.